Update: 18-09-2019
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam o.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
1940 - 1945
Damwoude algemeen


Zoeken :
 

Kerk
     
  Kerk - Kapel

Birdaarderstraatweg
Cichorei
Dorpswapen
Het dorp
Kerk
Kerk/Kapel
Molen
Personen
Reuny Rinsumageast/Sibrandahus
Staten en Stinzen
Trekweg
 

   
     
     
Contact E-mail Links