Update: 13-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Birdaard
     
  Birdaard - Geschiedenis

Belangrijk
Brug
Busonderneming
Cichorei
De Ee
Diverse oude fotos
Dorpsgeschiedenis
Familie Bourboom
Familie Huber
Familie Swaluwe
Fotoboekje 01
Fotoboekje 02
Fotos Alex Bouma
Geschiedenis v.h. dorp
Graanmalerij
Iets over de mestdrogerij
Keeper Jan Jongbloed komt naar Birdaard
Molen de Zwaluw
Oude afbeeldingen van Birdaard
Oude ambachten
Stoomolieslagerij
Terpen
Tolhuis
Trekweg
Turfschippers
Verkeer en transport
Wegen
 

   
     
     
Contact E-mail Links