Update: 25-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Broeksterwoude
     
  Broeksterwoude - Geschiedenis


Adressenlijsten huisnr. per 16 nov. 1964
Albertus Oepkes Woudstra
Ansichtkaarten en fotos
Bijnamen in Dantumadeel.
Br.woude en de Valom Kaart plm. 1700
Cafe op de Broeksterhoeke
Chr. Geref. kerknieuws
Chr. meisjersver. 1922
Chr. School 1920 en personeel
Chr. school 1922
Damclub O.K.K.
Damclub O.K.K. Aanv.
De Molens
Dorpshuis De Pipegeal Deel 1
Dorpshuis De Pipegeal Deel 2
Fotoboekje 01
Fotoboekje 02
Fotograaf Alex Bouma Deel 1
Fotograaf Alex Bouma Deel 2
Ger. knapenver. 1930
Ger. meisjesver. 1927
Geref. Jongelingver. Wees een Zegen 1936
Geref. mannenver. 1952
Geschiedenis v.h. dorp
Goddeloos Tolhuis Singel en de Skillige Piip
Hemke D. v.d. Zwaag
Het ging verkeerd met de Broekstervaart
In en rondom het Buitenveld Deel 1
In en rondom het Buitenveld Deel 2
Kaatsen en Klootschieten Deel 1
Kaatsen en Klootschieten Deel 2
Kaatsen en Klootschieten Deel 3
Kaatsen en Klootschieten Deel 4
Kaatsen en Klootschieten Deel 5
Kaatsen en Klootschieten Deel 6
Kaatser Johan v.d. Meulen Deel 1
Kaatser Johan v.d. Meulen Deel 2
Kaatser Johan v.d. Meulen Deel 3
Kaatser Johan v.d. Meulen Deel 4
Kris Kras Deel 1
Kris Kras Deel 2
Kris Kras Deel 3
Kris Kras Deel 4
Kris Kras Deel 5
Kris Kras Deel 6
Kris Kras Deel 7
Kris Kras Deel 8
Kris Kras Deel 9
Labadisten
Lager Onderwijs
Licht in de duisternis
Lijken ontbinden niet
Moord in Broeksterwoude
Moord werd een lied gemaakt
Oude schoolfotos
Patrimonium 60 jaar
Personeel Groentedrogerij
Personen Deel 1
Personen Deel 2
Personen Deel 3
Personen Deel 4
Popkoor Samar
Straatkaatsen Deel 1
Toneelver.
Toneelver. Deel 01
Toneelver. Deel 02
Toneelver. Deel 03
Toneelver. Deel 04
Toneelver. Deel 05
Toneelver. Deel 06
Toneelver. Deel 07
Toneelver. Deel 08
Toneelver. Deel 09
Toneelver. Deel 10
Toneelver. Deel 11
Vaart 100 jaar
Veenbazen en verveners
Volksgericht
100 jr.Christelijk Onderwijs
 

   
     
     
Contact E-mail Links