Update: 17-02-2018
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeentelijk
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam o.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
1940 - 1945


Zoeken :
 

Broeksterwoude
     
  Broeksterwoude - Geschiedenis

Albertus Oepkes Woudstra
Ansichtkaarten en fotos
Br.woude en de Valom Kaart plm. 1700
Cafe op de Broeksterhoeke
Chr. Ger. JV en MV 1932
Chr. Ger. kerk
Chr. Ger. Knapenver. uitstapje 1929
Chr. Ger. Knapenver. uitstapje 1932
Chr. meisjersver. 1922
Chr. School 1920 en personeel
Chr. school 1922
Cichorei
De Molens
Fotoboekje 01
Fotoboekje 02
Ger. knapenver. 1930
Ger. meisjesver. 1927
Gereef. mannenver. 1952
Geref. Jongelingver. Wees een Zegen 1936
Geschiedenis v.h. dorp
Gifbelt Buitenveld
Gifbelt Buitenveld en de Zwagermieden
Goddeloos Tolhuis Singel en de Skillige Piip
Labadisten
Lager Onderwijs
Lijken ontbinden niet
Moord in Broeksterwoude
Moord werd een lied gemaakt
Oude schoolfotos
Patrimonium 60 jaar
Personeel Groentedrogerij
Sloop dorpshuis De Pipegeal
Vaart 100 jaar
Veenbazen en verveners
Volksgericht
100 jr.Christelijk Onderwijs
 

   
     
     
Contact E-mail Links