Update: 25-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Rinsumageest
     
  Rinsumageest - Om Utens

Amarins en Steve
Berend de Vries
Cor Gravenstein
Dankzegging
Durk en Gelske Reitsma
Eeltje Straatsma
Fam. Westra in Zwolle
Gerard de Graaf
Griet Blankestijn Wiegersma
Griet Holtrop
Hendrik Wijma
Henk Raap en Sietske Vrieswijk
Janna Geertsma
Jantina Westra
Jelle Iet Hanenburg
Jelske Boersma
Johannes Jellema
Klaas en Korry Jongsma
Klaas en Sietske Pompstra
Klaas v.d. Woude
Klaas Zwanenburg
Kor en Tine Dijkstra
Libbe Straatsma
Lies Davidse Pijper
Lolke v.d. Bij
Maaike Moors
Marjolein Roemers van Wijngaarden
Marten Posthumus
Nel Nicolai
Peter v.d. Meer
Pier v.d. Bij
Pier Zijlstra
Saapke de Vries Hietkamp
Sappie de Vries
Sonja Boers
Sonja Buisman Straatsma
Stijn Jillesen
Syb v.d. Meulen
Symen Willy Jansma
Tjitske Anna Zwart
Watze Houtstra
Willem v.d. Kooi
Wim Frenkel
Yde en Murkje Straatsma
Ytsje Visser
 

   
     
     
Contact E-mail Links