Update: 22-04-2019
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam o.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
1940 - 1945
Damwoude algemeen


Zoeken :
 

Driesum
     
  Driesum - Geschiedenis

Bezit kerk en pastorie
Boerderijen in 1511
Christelijke Gemeente
De Boaz bank
De grond en het dorp
De Molens
Eigenaren van stemnummers
Fotos Alex Bouma Deel 1
Fotos Alex Bouma Deel 2
Geestelijke bezittingen
Grafkelder van Sytzama
Halbada en Wobbema
Het ontstaan van het dorp Driesum
Het Ophuistragoed
Het oud Adellijk grondbezit
Iets over De Spekclub
Inwoners
Kerk en toren
Koninklijk bezoek
Ned. Herv. kerk
Nostalgische optocht 2009
Rondje Driesum
Rooms Kathol. kerk
School
 

   
     
     
Contact E-mail Links