Update: 19-08-2019
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam o.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
1940 - 1945
Damwoude algemeen


Zoeken :
 

Driesum
     
  Driesum - Geschiedenis

Bezit kerk en pastorie
Boerderijen in 1511
Christelijke Gemeente
De Boaz bank
De grond en het dorp
De Molens
Eigenaren van stemnummers
Fotos Alex Bouma Deel 1
Fotos Alex Bouma Deel 2
Geestelijke bezittingen
Grafkelder van Sytzama
Halbada en Wobbema
Het ontstaan van het dorp Driesum
Het Ophuistragoed
Het oud Adellijk grondbezit
Iets over bakker Jacob T de Vries
Iets over De Spekclub
Inwoners
Kerk en toren
Koninklijk bezoek
Ned. Herv. kerk
Nostalgische optocht 2009
Rondje Driesum
Rooms Kathol. kerk
School
 

   
     
     
Contact E-mail Links