Update: 13-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Murmerwoude
     
  Murmerwoude - Geschiedenis

Ansichtkaarten en oude fotos 01
Ansichtkaarten en oude fotos 02
Ansichtkaarten en oude fotos 03
Bijnamen
Chr.zangver. De Waldzang
De Krushoeke Terugblik
De Ruilverkaveling in Dantumadeel deel 1
De Ruilverkaveling in Dantumadeel deel 2
Fotoboekje
Gem. Armbestuur Deel 01
Gem. Armbestuur Deel 02
Gem. Armbestuur Deel 03
Het Blauwhuis Deel 1
Het Blauwhuis Deel 2
Het Blauwhuis Deel 3
Het dorp Murmerwoude
Huurboekje Bouwvereniging
Muziekver. Ere Zij God Deel 1
Muziekver. Ere Zij God Deel 2
Muziekver. Ere Zij God Deel 3 nagekomen ber.
Oude diplomas
Reglement Begrafenisver.
Stemdragende huizen
 

   
     
     
Contact E-mail Links