Update: 25-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Murmerwoude
     
  Murmerwoude - Gerben Postmastraat

Jacob Schoffelmeer
Jelske de Boer Hilner
Straatnaambord
Ten noorden van 10
Van Noord naar zuid
Van zuid naar noord
1
2
3
4
5
6 en 8
7
9
10
10 won.ten westen daarvan
12
14
14a
16
18
20
20 aanvulling
22
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
 

   
     
     
Contact E-mail Links