Update: 19-08-2019
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam o.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
1940 - 1945
Damwoude algemeen


Zoeken :
 

Murmerwoude
     
  Murmerwoude - Gerben Postmastraat

Jacob Schoffelmeer
Jelske de Boer Hilner
Straatnaambord
Ten noorden van 10
Van Noord naar zuid
Van zuid naar noord
1
2
3
4
5
6 en 8
7
9
10
10 won.ten westen daarvan
12
14
14a
16
18
20
20 aanvulling
22
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
 

   
     
     
Contact E-mail Links