Update: 13-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Murmerwoude
     
  Murmerwoude - Bakkersweg

Bakkersreed oude foto met enige woningen
Begrenzing en huisnummering
Tussen Bakkersw. en Kloosterm.str. 001
Tussen Bakkersw. en Kloosterm.str. 002
Van noord naar zuid
1
3
4
5
5 vervolg
6
7
8 Ten zuiden daarvan
8
9
9 Ten oosten daarvan
10
11
12
13
14
15
17
17 aanvulling
18
19
20
21
21 aanv
22
24 en 26
26
28 Ten westen daarvan
28
28 Aanvulling
35 bij kruising Wopkemaw.
46
 

   
     
     
Contact E-mail Links