Update: 13-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Dantumawoude
     
  Dantumawoude - Doniaweg

Adellijke geslachten Bonga State (Doniaweg 125)
Adellijke geslachten Botnia State
Adellijke geslachten Donia in verval geraakt
Adellijke geslachten Donia State
Adellijke geslachten Ewingha State (Doniaweg 123)
Adellijke geslachten Fam. Scheltema
Adellijke geslachten Fam. Scheltinga
Adellijke geslachten Fam. van Esserden
Adellijke geslachten Fam. van Heemstra
Adellijke geslachten Fam. van Itthiema (Itsma)
Adellijke geslachten Fam. van Schonenburg
Adellijke geslachten Het recht van Zwanejacht
Adellijke geslachten Oenema
Adellijke geslachten Plantenhove
Adellike geslachten Fam. Itsma
Begrenzing en huisnummering
Cichoreifabriekje Andries Foekes Wiegersma
De Dorpssmeden 1
De Dorpssmeden 2
De Nije Keamers of Lange Jammer
Donia in verval
Doniastate
Het Tolhuis
Historie
Langs de Doniaweg
Plaatsnaambord
1
2
2 en 4 daartussen Ringhersmastate
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12 en 14 daar achter
12a
12a Aanvulling
12a achter gelegen
12A Doniaweg door de ogen van Joh. Minnema
12a vervolg
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26 ingang naar de ijsbaan ten oosten
26a
26b
27
28
29
30
31
31 aanv.
32
32 aanv.
33
34 Doopsgezinde kerk
34a
35
36
37
37 Flitsen uit het leven van Klaas en Stien deel 1
37 Flitsen uit het leven van Klaas en Stien deel 2
37 Flitsen uit het leven van Klaas en Stien deel 3
37 Flitsen uit het leven van Klaas en Stien deel 4
38
39
40
40 Cafe De Stjer
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57 aanvullende info.
58
59
60
61
62
62 aanvullende informatie
63
64
65
66
67
68
69
69 Aanvulling
70
71
72
73
73 Aesgemastate 1
73 Aesgemastate 2
73 Aesgemastate 3
73 Aesgemastate 4
73 Oranjerie Talma
74
75
75 Notariswoning
76 Ned. Herv. kerkgeschiedenis
76 Ned. Herv.kerk en een aantal grafzerken Deel 1
76 Ned. Herv.kerk en een aantal grafzerken Deel 2
76 Nederl. Herv. kerk en omg. Deel 1
76 Nederl. Herv. kerk Deel 2
76 Nederl. Herv. kerk Deel 3
76 Nederl. Herv. kerk Deel 4
77
78 Baarhuisje (begraafplaats)
79
79 aanvulling
80
81
82
83
84
85 en 87 daartussen
85
85 2 Herbergen t.o. elkaar
85 aanvulling
86
87 O.L.S en woning
87 O.L.S. geschiedenis
87 O.L.S. geschiedenis 1
87 O.L.S. geschiedenis 2
87 O.L.S. geschiedenis 3
87 OLS
87 OLS Notulen Kleuterschool 1948 T/m 1969 deel 1
87 OLS Notulen Kleuterschool 1948 T/m 1969 deel 2
87 Schoolkrant O.L.S.
88
89
90
91
92
92a
93
94
95
95 Botnia State
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
113
115
117
119
121
121 Aanvulling
123
123 Afbraak 2
123 Afbraak 1
123 Afbraak 3
123 Afbraak 4
125
127
129
131
133
135
135a
137
 

   
     
     
Contact E-mail Links