Update: 25-02-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

Akkerwoude
Birdaard
Broeksterwoude
Dantumawoude
De Valom
Driesum
Gemeente Dantumadeel
Janum
Kuikhorne
Rinsumageest
Murmerwoude
Roodkerk
Stenendam onder.Rinsumageest
Sijbrandahuis
Veenwouden
Veenwoudsterwal
Verhalen
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Damwoude na fusie in 1971


Zoeken :
 

Akkerwoude
     
  Akkerwoude - Voorweg

Begrenzing en huisnummering
De 1e Kiosk
Murmerwoude 2
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 001
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 002
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 003
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 004
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 005
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 006
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 007
Notulen fusie scholen 1927-1938 Deel 008
Schoolfoto's De Fontein
1
2 Murmerwoude Ned. Herv. kerkgeschiedenis
2 Ned. Herv. kerk interieur.
2 Ned. Herv. kerk Kerkhof Deel 1
2 Ned. Herv. kerk Kerkhof Deel 2
3
4
4 aanvulling
5
5 en 7 Wopkema Sathe
6
7
7 aanvulling
8
9
10
10 aanvulling
11
12
13
14
14 Dijkstra Slachterij
14 Dijkstra Slachterij aanvulling
15
16 Noodslachtplaats
17
19
19 Volksgebouw
20
21
23
25
25 aanv.
27
28
29
30
31
32
33
33 aanvulling
34
35
36
37
38
38 40 en 42 Douwema Sathe
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47 Aanvulling
48
48 Jaarboekje Ger. kerk 1966
49
49 Opk. en onderg. Naaischool De Hoop Deel 1
49 Opk. en onderg. Naaischool De Hoop Deel 2
49 Opk. en onderg. Naaischool De Hoop Deel 2 aanvulling
50
51
52 Mr. Bosma schoolfoto
52 School De Fontein
53
54 A?
54 Oprichting Chr. Nat. school Deel 1
54 Oprichting Chr. Nat. school Deel 2
54 School
55
56B
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65 aanvulling
66
67
68
68 Boek Pietje Bel
68 KTSJING
68 Mummies in Murmerwoude
68 Muzikaal onthaal
68 Pietje Bel
69
70
70 aanvulling
71
71 aanvulling
72
72 Aanvulling
73
74
74 vervolg
75
75 Aanvulling
76
77
77a
77b
78
79
80
81
82
83
83 Pieter en Anna de Haan Deel 1
83 Pieter en Anna de Haan Deel 2
83 Pieter en Anna de Haan Deel 3
83 Pieter en Anne de Haan Deel 4
84
84a
85
86
87
88
88 Flitsen uit het leven van de Fam. Messendorp
89
90
91
92
92 Als die school kon praten!
93
93 Opvoeren die handel
94
95
96
96 aanvulling
96 De Familie Van Eck Deel 2
96.De Familie Van Eck Deel 1
97
98
99
100
101
102
102 aanv.
103
104
104 aanvulling
105
106
107
108
109
110
111
111 Uit de oude doos deel 1
111 Uit de oude doos deel 2
111 Uit de oude doos deel 3
111 Uit de oude doos deel 4
111 Uit de oude doos deel 5
111 Uit de oude doos deel 6
111 Uit de oude doos deel 7
112
113
114
115
116
116 Flitsen uit het leven van Jan en Dine deel 1
116 Flitsen uit het leven van Jan en Dine deel 2
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
129 vervolg 1
129 Vervolg 2
130
131
132
132 A en B
132a
132b
133
134
135
136
137
137a
138
139
140
141
141a
142
142 Aanvulling
144
146
146 Marktplaats en J.G. de Vries
148
148 aanvulling
148 vertrek
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176 Op de plaats van voorm. cafe
176 Voormalig Cafe
 

   
     
     
Contact E-mail Links