In 1906 werd te Akkerwoude een school voor christelijk nationaal onderwijs geopend. Aan het hoofd van deze school werd op 1 febr. van dat jaar aangesteld: C. van Vliet van Broekonder Akkerwoude. In 1913 werd er een 4e lokaal bijgebouwd. Op 15 maart 1928 ging hij met pensioen. Op 1 mei 1928 werd hij opgevolgd door T. Feddema, die hier reeds als onderwijzer was. In 1947 werd deze opgevolgd door L. van der Scheer, onderwijzer te Broek onder Akkerwoude. Op 1 mei 1954 vertrok deze naar Alteveer (Dr.). In 1954 werd deze christelijke school geheel vernieuwd. In mei 1954 werd J. Koornstra, onderwijzer te Oenkerk, benoemd als hoofd van deze school.