volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

Akkerwoude

Voorweg 170

Oud huisnummer F126

Hier stonden vroeger 3 woninkjes met de volgende bewoners 

 

 

Periode 1829-1963
 
 
 
Bewoners
 
Gekomen
Vertrokken
Minnema
Johannes Ykes
<1826
 
Minnema
Jan Johannes
<1839
 
Sinnema
Anne Alberts
1834
 
Minnema
Tetje Jans
 
05.02.1858
Oven v.d.
Harmen Jacobs
 
 
Bouma
Jeen Mients
>1870
 
Sinnema
Jan Annes
>1880
<1937
Woudstra wed
Lieuwe Martens
 
 
Halbesma wed.
Hessel Douwes
12.05.1939
28.12.1939
Broersma
Jacob Pieters
04.03.1940
15.05.1942
Huizenga
Pieter Pieters
28.10.1947
11.12.1953
Dijkstra-v.d.Wagen
Pietje
15.02.1954
 
 
 
 
 
Sinnema
Anne Alberts
<1839
29.12.1893
Haakma
Gerrit Jogchums
10.08.1900
aug-01
Sikkema
Jan Tjeerds
< 1910
 
 
 
 
 
Vries de
Wybren Joukes
>1826
27.06.1830
Vries de 
Pieter Pieters
<1834
29.10.1877
Visser
Ane Hiddes
18.02.1878
 
Halbesma
Yke Johannes
 
 
Halbesma
Antje Wiegers
>1890
16.12.1900
Feenstra
Jitze Feyes
 
jul-02
Beintema
Gerlof Willems
13.05.1902
<15.5.1905
Jong de
Minze Wiegers
mei-03
09.05.1906
Venema
Jan Rijkens
25.06.1906
 
Dijk van wed.
Dirk Stoffers
29.08.1907
19.11.1909
Rienewerf
Hendrik
03.02.1910
17.06.1912
Vries de wed
Pieter Berends
 
1917
Halbesma wed
Hessel Hessels
1917
> 1919
Visser
Sjoerd Heerkes
 
jul-22
Zijlstra
Jan Johannes
 
okt-23
Kamminga
Maria Elizabeth
> 1923
11.06.1926
Boskma
Nanne Jacobs
mei-26
23.06.1951
Feenstra
Einte Klazes
15.11.1951
02.05.1959
Veenstra
Berend Jans
01.10.1959
14.04.1961
Kooistra
Tabe Dirks
14.04.1961
>1990


Foto: Katie Dolstra, die schrijfT: “Op de foto. Links mijn oom Johannes Postma van de Hale en zijn schoonvader ( mijn pake ) Tabe Dirk Kooistra. Laatst wonend aan de Voorweg. Zijn huisje - stond tegenover de bushalte - is gesloopt en de grond verdeeld tussen de beide buren”.

 

Periode 1963-1990

 

 

 

Bewoners

 

Gekomen

Vertrokken

Kooistra

Tabe Dirks

14.04.1961

17.03.1993

Schieving

Stijntje Kleizes

14.04.1961

13.01.1975

 


Meer informatie >>
  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.