volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

Akkerwoude

Voorweg 142

Oud huisnummer F147

Voor 1879 bestond dit perceel uit 2 woninkjes.

 

Periode 1829-1963

 

 

 

Bewoners

 

Gekomen

Vertrokken

Woude v.d.

Afke Pieters

 

28.09.1813

Stienstra

Martinus Piebes

<1826

 

Vellinga wed.

Tamme Klazes

<1829

 

Lepstra

Aaltje Gelts

>1880

08.11.1886

Bouma

Lammert Mients

>1880

 

Faber

Jan Abrahams

 

12.05.1866

Dantuma wed

Roelof Oedses

 

28.11.1813

Lijzenga

Wouter Gerrits

<1826

29.01.1831

Lijzenga

Ype Gerrits

 

 

Booitsma

Johannes Doedes

<1870

 

Poortinga

Rinze Jans

03.03.1877

 

Wiersma

Sjoerd Jurkes

>1880

<1890

Ek van

Cornelis Ates

>11.3.1861

04.04.1888

Wieringsma

Aafke Gerrits

>1890

1890

 

 

 

 

Visser

Ruurd Jans

<1890

<1900

Kingma

Jan Freerks

>1890

<1900

Zandstra

Sijbrand Hugo

 

04.04.1896

Postma

Broer Wibbes

28.03.1896

29.05.1914

Douma

Daniël Bouwes

23.07.1900

nov-03

Riemersma

Albert Lippes

08.06.1914

08.05.1919

Bergsma

Sjoerd Pieters

07.05.1919

07.02.1923

Holwerda

Gerben Wybrens

1923

11.01.1962

Hoekstra

Jeltje Geerts

16.12.1948

13.01.1956

Monsma

Eelke Rienks

22.11.1943

29.10.1946

Holwerda

Geert Gerbens

10.10.1961

30.10.1969

 


Meer informatie >>

Periode 1963-1990

 

 

 

Bewoners

 

Gekomen

Vertrokken

Holwerda

Geert Gerbens

10.10.1961

30.10.1969

Staal v.d.

Meindert Dirks

28.11.1969

10.09.1999

Toonstra

Reintje Hendrika Jans

28.11.1969

 

Staal v.d.

Dirk Meinderts

 

06.05.1971

Staal v.d.

Jan Meinderts

 

 

  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.