volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

Akkerwoude

Voorweg 61

oudhuisnummer F217

 

periode 1850-1860
 
 
 
bewoners
 
geboren
geb.plaats
overleden
Woudsma
Thijs Aants
29.05.1798
Leek
25.02.1862
Kingma
Trijntje Johannes
07.02.1802
Jislum
02.03.1875
Woudsma
Johannes Thijsses
11.02.1833
Brantgum
29.01.1891
Woudsma
Pietje Thijsses
06.01.1837
Brantgum
24.04.1876
Woudsma
HarmenThijsses
04.05.1840
Foudgum
16.11.1927
Rigter
Willem Gerrits
1815
Zwolle
25.07.1875
(z.v.Gerrit Rigter/Elsjen van Raalte)
 
 
 
Holwerda
Antje Ulbes
03.08.1818
Holwerd
27.03.1888
Pheifer
Sjoerd Johannes
25.11.1825
Holwerd
14.06.1892
 
 
 
 
 
Sander
Anna Martha Paulus
1814
Leeuwarde
25.10.1895
Pheifer
Johannes Leenders
23.02.1853
Leeuwarde
13.03.1856

 

Periode 1860-1869
 
 
 
bewoners
 
geboren
geb.plaats
overleden
Woudsma
Thijs Aants
29.05.1798
Leek
25.02.1862
Kingma
Trijntje Johannes
07.02.1802
Jislum
02.03.1875
Woudsma
Pietje Thijsses
06.01.1837
Brantgum
24.04.1876
Woudsma
HarmenThijsses
04.05.1840
Foudgum
16.11.1927
 
 
 
 
 
Woudsma
Johannes Thijsses
11.02.1833
Brantgum
29.01.1891
Straatsma
Geertje Eeltjes
25.03.1832
Lichtaard
27.11.1897
Straatsma
Antje Eeltjes
09.05.1834
Lichtaard
24.04.1911
Woudsma
Harmen Thijsses
04.05.1840
Foudgum
16.11.1927
Woudsma
Antje Johannes
07.12.1855
Akkerw.
24.04.1911
Woudsma
Thijs Johannes
01.05.1864
Akkerw.
13.11.1869

 

periode 1900-1910
 
 
 
bewoners
 
geboren
geb.plaats
overleden
Oven v.d.
Harmen Jacobus
29.05.1825
Ee
07.12.1916
Vries de
Trijntje Pieters
21.05.1838
Akkerw.
03.04.1922
Oven v.d.
Froukje Harmens
17.09.1867
Akkerw.
19.10.1946
(Veen v.d.)
Meindert
 
 
Hoekstra
Jeltje Heerkes
17.12.1833
Dantuma
23.02.1912
Veen v.d.
Pieter Meinderts
05.06.1863
Dantuma
 
Veen v.d.
Doetje Meinderts
22.05.1876
Akkerw.
15.11.1918

 

periode 1910-1940
 
 
 
bewoners
 
geboren
geb.plaats
overleden
Dijk
Rompt Kornelis
27.05.1894
Murmerw
01.11.1946
Taekema
Janke Taekes
24.03.1896
Suameer
01.10.1980
Dijk
Sijke Rompts
09.11.1918
Murmerw
19.12.1983
Dijk
Kornelis Rompts
16.10.1921
Murmerw
11.08.1999
Dijk
Taeke Rompts
22.05.1926
Murmerw
05.12.1958
(Derksen)
(B.A.)
 
 
 
Dijk
Wouter Rompts
07.05.1928
Murmerw
 
Dijk
Anne Rompts
27.05.1934
Akkerwo
 

 

Periode 1829-1963
 
 
 
Bewoners
 
Gekomen
Vertrokken
Staal v.d.
Jacob Durks
 
 
Oven v.d.
Harmen Jacobus
< 1900
jan-03
Veen v.d.
Meindert
< 1900
jul-10
Galiën v.d.
Durk Sjoerds
 
 
Monsma wed.
Eelke Annes
< 1916
1919
Galiën v.d.
Hendrik Meinderts
 
10.09.1918
Sijtsma
Gerrit Wouters
11.10.1918
 
Sijtsma
Thomas Gerrits
11.10.1918
< 1923
Uitterdijk wed.
Heine Wiegers
08.06.1920
mei-31
Uitterdijk
Reitse Tammes
mei-31
20.06.1932
Dijk
Rommert Kornelis
12.05.1932
01.06.1970
Vries de
Barteld
14.05.1947
15.12.1952
Dijk
Taeke Rommerts
03.03.1958
05.12.1958
Dijk-Vrieswijk
Sijtske
03.03.1958
>1963
Taekema
Taeke
16.02.1953
05.05.1954
Jong de
Wieger Annes
12.05.1940
 

 

Periode 1963-1990
 
 
 
Bewoners
 
Gekomen
Vertrokken
Dijk-Taekema
Janke Taekes
12.05.1932
01.06.1970
Dijk-Vrieswijk
Sijtske Aukes
 
01.06.1970
Dijk van
Johannes
 
29.04.1964
Klopstra
Sijbe Martens
18.12.1970
09.12.1985
Dreijer
Bartel Melles
20.12.1985
 
Veen v.d.
Tryntsje
20.12.1985
 

 

 


Meer informatie >>
  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.