volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

 

De Valom

Hoofdweg 28

Oud huisnummer H259

 

Feringa Pieter Geerts <1900 05.08.1910
Bosch Folkert Keimpes 13.06.1910 14.06.1917
Bosch-Wijnsma Joukje Klazes 13.06.1910 14.06.1917
Talma Jan Klazes 1917  
Lijzenga Anne Sikkes >1919 mei-22
Lijzenga-Robijn Aaltje Meinderts   mei-22
Lijzenga Sikke Annes   09.06.1938
Visser Dirk Douwes 01.06.1922 04.12.1923?
Visser-Kooistra Maaike Sikkes 09.06.1922  
Boonstra Gaele Eelkes   09.06.1910
Boonstra-Kooistra Trijntje Tjallings   09.06.1910
Bosma Fedde Dirks 14.05.1923 28.05.1923
Bosma-Meulen v.d. Pietje Meinderts 14.05.1923 28.05.1923
Bosma Tjeerd Harkes 30.05.1923 mei-24
Bosma-Koop Yttje Pieters 30.05.1923 mei-24
(Tolsma) (Eelke Jetzes)     
Tolsma-Meulen v.d. Grietje Gjalts jun-24 04.05.1925
Dijkstra Bote Douwes >1930 mei-31
Dijkstra-Kempenaar Janke   >1930 mei-31
Feddema Fedde Freerks mei-33 mei-35
Feddema-Jong de Gaatske mei-33 mei-35
Kooistra Hans Thomas' 25.06.1935 12.05.1937
Kooistra-Dijkstra Aaltje Hendriks 22.06.1935 12.05.1937
Boorsma Andries Jans 29.06.1937 21.05.1941
Boorsma-Boonstra Trijntje 29.06.1937 21.05.1941
Boorsma Jantje Andries' 29.06.1937  
Boorsma Berendina Andries'?   14.04.1945
Brouwer Anne 13.06.1940 12.05.1941
Vries de Anne Jaspers? 12.05.1941 10.08.1950
Dijkstra Sjouke 24.07.1950 04.03.1953
Visser Grietje 06.10.1950 30.05.1951
Visser Sjoukje 24.10.1950 30.05.1951
Zuidema Pieter Jans 12.06.1953 26.11.1957
Veen v.d. Melle Ate Alles 25.11.1957  

 

 

 

Periode 1940-1963

 

 

 

Bewoners

 

Gekomen

Vertrokken

Kooistra

Hans Thomas'

25.06.1935

12.05.1937

Kooistra-Dijkstra

Aaltje

 

 

Boorsma

Andries Jans

29.06.1937

21.05.1941

Boorsma-Boonstra

Trijntje

29.06.1937

21.05.1941

Boorsma

Jantje Andries'

29.06.1937

 

Boorsma

Berendina Andries'?

 

14.04.1945

Brouwer

Anne

13.06.1940

12.05.1941

Vries de

Anne Jaspers?

12.05.1941

10.08.1950

Dijkstra

Sjouke

24.07.1950

04.03.1953

Visser

Grietje

06.10.1950

30.05.1951

Visser

Sjoukje

24.10.1950

30.05.1951

Zuidema

Pieter Jans

12.06.1953

26.11.1957

Veen v.d.

Melle Ate Alles

25.11.1957

 

 

 

Periode 1963-1990
Meer informatie >>

  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.