volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

Vervolg bewoners Nij Tjaerda

H t/m M

 

Periode 1963-1990
 
 
 
Bewoners
 
Gekomen
Vertrokken
Hellinga
Mient Heines
06.06.1985
28.03.1989
Hiemstra
Taeke IJsbrands
29.11.1983
26.10.1984
Hoekstra
Frans Jans
27.03.1981
20.07.1982
Hellinga-Postma
Pietje Freerks
02.09.1985
20.01.1989
Hoop de-Woelinga
Wijtske Gosses
09.03.1981
05.06.1982
Haisma
Sijtse Jans
22.05.1986
24.09.1986
Hijum van
Yde Jans
13.04.1972
23.03.1976
(Sijtsma)
(Anneke Sipkes)
 
 
Hoek v.d-Hoekstra
Dirkje Lolles
15.06.1972
14.02.1981
Halbesma
Klaas Johannes'
30.08.1976
22.12.1976
Hoekstra-Haisma
Haike Sijtzes
07.07.1982
29.05.1989
Hoekstra-Jongsma
Hinke Geerts
04.11.1977
05.06.1981
Halbesma
Andries Johannes'
19.01.1982
01.02.1982
Halbesma-Hofman
Trijntje Wijtzes
19.01.1982
24.07.1985
Hoek v.d.-Wiersma
Rinske Sikkes
02.01.1974
23.09.1982
Halbesma
Hessel Hendriks
30.06.1982
04.06.1987
Halbesma
Homme Siedses
05.03.1964
27.05.1967
Halma-Fortuin
Reinruw
02.04.1964
09.09.1975
(Hansma)
(Taeke Hanzes)
 
 
Hansma-Hansma
Trijntje
29.07.1980
05.04.1989
Heide v.d.
Klaas Geerts
08.04.1972
12.07.1981
Heide v.d-Hoekstra
Pietje Gosses
08.04.1972
14.02.1986
Heidstra-Hoekstra
Trijntje
01.10.1972
16.01.1975
Heidstra-Hoekstra
Trijntje
10.06.1975
06.05.1985
Heins-Oranje
Maria Sijtzes
05.03.1964
26.12.1975
Hempenius-Koster
Antje Lourens'
05.03.1964
11.08.1966
(Herberg v.d.)
(Pieter Taekes)
 
01.02.1965
Herberg v.d-Botma
Baukje Jans
19.08.1965
17.05.1966
Hiemstra
Wijbe
05.03.1964
25.02.1974
Hiemstra-Zalen v.
Grietje Jans
29.11.1983
05.07.1989
Hoek v.d
Berber Meinderts
01.02.1965
08.12.1981
Hoek v.d.
Johannes Meinderts
12.09.1975
14.10.1981
Hoek v.d-Eisma
Janke Jacobs
12.09.1975
18.04.1983
Hoekstra
Antje
05.02.1985
16.09.1987
Hoekstra
Fedde Taekes
05.03.1964
07.04.1970
Hoekstra
Taeke
14.07.1984
03.01.1984
(Hoekstra)
(Albertus Taekes)
 
 
Hoekstra-Bos
Geeske Jans'
05.03.1964
03.07.1973
Hoekstra-Zijlstra
Doetje
25.10.1983
12.10.1989
Hoogland
Hiltje G.
01.12.1975
23.01.1976
IJkema
Sijtze Rinks
02.05.1978
04.04.1979
(Keulen)
(Folkertje Douwes)
 
 
(Jaarsma)
(Kornelis Ates)
 
 
Jaarsma-de Vries
Goikje Ates
20.02.1970
07.02.1976
Jelsma
Anna Martha
01.05.1974
23.12.1976
Jellema
Johannes Durks
23.09.1965
11.04.1974
Jellema-Talstra
Ytske Lieuwes
23.09.1965
13.10.1965
Jilderda-Kooistra
Rinskje Foppes?
10.02.1984
23.01.1986
(Jellema)
(Pieter Jacobs)
 
 
Jellema-Batema
Maaike Bates
05.03.1964
05.06.1966
Jelsma
Anneke
27.01.1971
30.03.1972
Jilderda-Visser
Antje Jans
05.03.1964
10.12.1964
Jong de-Zwart
Jitske
13.04.1972
12.09.1980
Jong de-Lambarts
Nieske Roelofs
20.04.1972
31.03.1978
Jong de-Koonstra
Janke Hendriks
10.07.1972
29.11.1974
Jong de-Tiekstra
Jetske Gerbens
28.04.1985
28.04.1986
Jong de
Eelke Eelkes
15.05.1979
21.12.1981
Jong de-Zuidema
Taetske Pieters
15.05.1979
13.07.1979
Jong de
Sibbele Eelkes
01.05.1975
21.11.1976
Jong de-Hogendijk
Tietje Hendriks
01.05.1975
25.05.1978
Jong de
Teetske
10.02.1984
20.02.1989
Jong de
Wabe
05.10.1967
27.06.1977
Jong de-Sjoerdstra
Bjetje Sjoerds
31.10.1967
10.06.1975
Jongeling-Cuperus
Korneliske
07.03.1980
24.12.1984
Jongeling-Veen v.d.
Akke
26.04.1974
05.01.1977
Koehoorn-de Boer
Pietje Tabes
08.02.1967
17.11.1976
Kooi v.d-Feenstra
Hijlkje Taedes
16.05.1977
02.04.1985
Kooistra
Ymkje Thomas
11.02.1977
 
Kooistra-Wal v.d.
Sieuwke Aukes
16.01.1976
15.05.1977
Kammen van
Wijtse Roelofs
06.05.1983
19.06.1984
Kammen v.-Pol
Aafke
06.05.1983
29.10.1983
Kamminga
Regnerus
18.03.1964
09.08.1962
Keuning
Pieter Jacobs
 
 
Keuning-Wiersma
Eelkje Eelkes
05.03.1964
02.11.1975
Kingma
Sijke
10.09.1971
05.07.1972
Kobus
Frouwkje
17.02.1981
23.03.1982
Kooistra
Dirk Foppes
10.10.1985
09.02.1986
Kooistra
Thomas
05.03.1964
10.05.1967
Kooistra
Tamme S.
08.02.1978
14.12.1978
(Kooistra-Zijlstra)
Aaltje D.
 
 
Kooistra
Lammert
03.11.1980
30.10.1987
Kramer
Saapke
01.08.1966
07.11.1968
Kroodsma
Douwe
05.03.1964
21.02.1970
Kuiken
Doetje
16.02.1976
16.07.1979
Leistra
Hijltje Jans
15.10.1986
10.07.1987
Leistra-Baarda
Sara
15.10.1986
30.09.1987
Leegstra
Harm Melles
18.08.1982
01.04.1987
Leegstra
Ruurd Melles
04.01.1983
20.12.1989
Leegstra
Ruurd Annes
22.01.1987
20.12.1987
Leyen van
Lippe
08.11.1968
04.11.1979
Loonstra
Sijtske
08.12.1964
17.10.1968
Loonstra
Maaike
21.03.1969
21.09.1973
Loonstra-Vries de
Jeltje Joukes
17.10.1980
23.05.1983
Luhoff
Johannes
20.01.1984
15.08.1986
Luhoff-Kobes
Froukje
20.01.1984
20.09.1988
Meer v.d.
Anne Keimpes
03.02.1972
07.10.1974
Meer v.d-Kaspersma
Aaltje Annes
03.02.1972
19.12.1973
Meer v.d-Wiegersma
Antje Foekes
10.01.1977
16.09.1984
Middelkoop-Brouwer
Adriana J.
10.06.1985
18.03.1987
Minnema
Jan Gerbens
15.04.1976
26.11.1979
Meulen v.d.
Jan Fokkes
01.09.1971
15.03.1977
(Meulen v.d.)
(Lammert Annes)
 
 
Meulen v.d-Broersma
Hinke Harmens
08.01.1980
02.10.1981
Meulen v.d.-Weiland
IJfke
05.07.1967
26.09.1974
Meulen v.d.
Taetske Jans
03.04.1987
29.09.1989
Mosselman
Aafke Thomas'
01.12.1974
21.12.1989
Meer v.d.
Sint Aukes
07.08.1967
10.03.1970
Meer v.d.
Wouter Pieters
12.05.1977
10.03.1981
Meijer-Bijlstra
Froukje Jilles
16.04.1964
28.01.1973
Meulen v.d.
Jan
17.01.1975
13.01.1976
Monsma-IJtsma
Jantje Popkes
26.03.1964
28.03.1989  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.