volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   

Murmerwoude

Badhuisweg 22

Bewoners Nij Tjaerda 

 

Periode 1963-1990
 
 
 
Bewoners
 
Gekomen
Vertrokken
Niestijl
Aaltje Martje
05.03.1964
01.11.1973
Akkerman
Andries Jelmers?
11.05.1983
02.05.1989
Akkermans-Hoek v.d.
Sjoukje Jans
12.05.1983
23.06.1989
Annema-Zwart
Hijlkje Jans
01.07.1974
19.10.1983
[Annema
Ymkje Hedmans
30.03.1972
05.04.1974
[(Binnema)
(Karsjen Siedses)
 
 
Annema
Tabe Annes
09.03.1973
13.02.1981
Annema-Westerlaan
Jeltje Dates
09.03.1973
09.01.1974
Annema
Jan Hedmans
13.04.1964
11.07.1965
Annema-Boskma
Wijtske Wytzes
13.04.1964
30.09.1974
Annema-Jilderda
Sjoukje Jans
24.07.1974
15.09.1974
Annema
Tabe Tjeerds
08.03.1977
16.11.1977
Anderson
James
14.02.1986
14.07.1987
Anderson-Jap
Soan N.
14.02.1986
29.09.1989
Bloem-Wijnsma
Antje Hendriks
24.01.1983
 
Bloem-Sijtsma
Dieuke
14.04.1978
12.10.1984
Boersma-Bos
Jelske
05.03.1976
09.01.1978
Bosch
Jan Keimpes
19.07.1977
14.01.1982
Boskma
Elle Tjeerds?
11.09.1981
06.10.1983
Boskma-Wijbenga
Aaltje
11.09.1981
31.12.1987
Boer
Jacob
02.07.1979
01.08.1979
Boomgaardt
Jan Abrahams
10.01.1969
06.05.1974
Boonstra
Trijntje Hendriks
08.11.1982
16.04.1984
Boonstra-Lulofs
Aaltje Gerrits
09.12.1975
30.03.1981
Boonstra-Postmus
Jantje Scheltes
02.10.1984
12.01.1986
Boskma
Rienk Johannes
07.12.1976
10.11.1981
Bouma
Beatrix Feyes
01.07.1972
01.08.1976
Bij v.d.-Dijkstra
Sjoukje Femmes
19.05.1970
24.02.1974
Bij v.d.-Brouwer
Hijlkje Ybeles
21.07.1987
07.06.1989
(Bies)
(Pieter)
 
 
Bies-Hellinga
Jeltje
02.06.1980
02.04.1983
Bijlstra
Jacob
18.04.1972
14.02.1973
Bijlstra-Westra
Lubbertina
18.04.1972
18.08.1973
Bijzet
Louise F.
28.05.1968
01.06.1971
Bloem
Marten Gosses
01.12.1975
04.01.1984
Bloem-Wijnsma
Antje Hendriks
24.01.1983
15.05.1987
Boer de-Ubels
Bartelina
02.07.1979
01.08.1979
Boersma
Antje
18.09.1974
07.10.1975
Boersma-Zijlstra
Akke
20.06.1986
22.05.1988
Boonstra-Hofing
Akke
05.03.1964
01.05.1974
Boorsma
Hielke
05.03.1964
23.02.1984
Boorsma
Sikke
04.07.1966
11.12.1967
Boorsma-Jager
Tjitske
04.07.1966
11.12.1967
Bosgraaf
Klaaske
05.03.1964
27.08.1971
Bosgraaf-Jong de
Leentje Meinderts?
21.12.1984
04.04.1989
Boskma-Posthuma
Pietje Roelofs
07.12.1976
20.09.1988
Bosma
Wijtze
22.02.1982
03.08.1983
Bouma
Jan
15.02.1966
02.03.1967
Bouma-Dijk van
Fokje
15.02.1966
06.02.1980
Bouma
Lutske Minnes
15.04.1972
12.12.1977
Brug ten
Antje
15.04.1972
15.04.1973
Braaksma
Gerrit Lieuwes
09.06.1981
30.12.1988
Braaksma-Koolstra
Hetje Meinderts
14.10.1966
16.08.1975
Broersma
Geeske
05.03.1964
19.03.1978
Buis-Postma
Aaltje
23.09.1982
07.04.1983
Buwalda
Hiske
05.03.1964
19.03.1968

 

 
Delfstra
Antje Thomas'?
27.02.1984
21.01.1986
Douma-Meekeren van
Antje Klazes
28.01.1976
15.04.1980
Dreves-Bos
Gertje
15.10.1981
02.11.1982
Dijk-Taekema
Janke Taekes
06.02.1978
01.10.1980
Dijkstra
Gertje Hessels
28.05.1964
28.10.1973
Dijkstra-Jilderda
Ootske Sijbrens
04.11.1985
22.12.1989
Dijkstra-Kalma
Rienkje Klazes
20.04.1964
25.10.1967
Dijk
Rompt Gerrits
03.02.1969
01.04.1973
Dijkstra
Jelle Reitzes
03.04.1978
27.10.1984
Dalen van
Jelle
02.05.1984
22.11.1984
Damstra
Wijbe Aants?
05.03.1964
05.09.1981
Damstra
Akke
05.03.1964
30.07.1964
Damstra
Wijbe Annes
05.03.1964
24.11.1965
Damstra
Folkje
01.08.1967
08.02.1967
(Damstra)
(Fopke Jaspers)
 
 
Damstra-Jilderda
Trijntje Sijbrens
04.07.1983
13.10.1987
Damstra-Oegema
Aukje Theunis'
13.03.1961
14.03.1976
(Dantuma)
(Sikke Klazes)
 
 
Dantuma-Brouwer
Tetje
01.05.1974
11.05.1977
Dantuma-Damstra
Rinske
08.01.1980
08.10.1980
(Dantuma)
(Wiebe)
 
 
Dantuma-Wal v.d.
Wijtske
18.03.1986
01.05.1988
Dijk
Wouter Kornelis'
21.11.1978
30.07.1980
Dijk
Wouter Kornelis'
01.05.1981
01.12.1982
Dijkstra
Janke
05.11.1968
14.08.1970
Dijkstra
Maaike
06.09.1973
30.01.1978
Dijkstra-Kooistra
Ymkje Thomas
11.02.1977
31.08.1984
Dijkstra-Swart
Geeske
19.05.1973
31.03.1984
Dijkstra-Terpstra
Trijntje
11.04.1980
13.10.1986
Dijkstra-Visser
Lieuwkje Sijtzes
03.04.1978
24.06.1984
Dijkstra-Vries de
Baukje
05.03.1964
17.09.1972
(Dijkstra)
(Durk Ates)
 
 
Dijkstra-Wiersma
Grietje
10.09.1971
11.06.1975
Dijk v.-Westerlaan
Aukje Willems
15.01.1974
24.03.1979
Essen van-Boer de
Saapke Kornelis'
14.04.1964
29.04.1967
Elzenga
Grietje
09.12.1970
30.03.1972
Elzinga
Johanna
18.09.1974
17.05.1979
Ernst
Etje Grietje Pieters
11.11.1971
31.12.1973
Ernst
Fokje Pieters
01.03.1979
01.09.1979
Feenstra
Willem Feijes
06.02.1978
24.07.1981
Feenstra
Klaas Petrus'
12.01.1987
12.03.1988
Feddema-Kleffens van
Aukje Klazes
03.04.1975
13.01.1977
Flootman-Damstra
Minke Baukes
28.09.1981
15.09.1989
Fokkens
Jacobje Sierks
03.03.1986
29.09.1989
Feddema
Tabe Arnoldus'
18.01.1968
02.04.1973
Feddema-Sliep
Marianna Catharina
18.01.1968
10.07.1978
Feddema
Freerk Joukes
24.05.1974
16.02.1978
Feddema-Zijlstra
Sijtske Jacobs
24.05.1974
04.01.1984
Fennema
Jacob
05.03.1964
08.01.1988

 

Galiën v.d-Bruning
Johanna Jannus'?
18.02.1985
26.10.1988
Galiën v.d.
Sjoerd Dirks
28.04.1982
22.09.1983
Galiën v.d.-Postma
Aaltje Annes
10.07.1977
05.03.1980
Goedhart-Lune van
Fokje Douwes
15.04.1972
15.04.1979
Galiën v.d-Epema
Sepkje Sjoerds
01.10.1982
01.09.1984
Galiën v.d-Jansma
Tetje Klazes
28.04.1982
01.02.1984
Groenhof-Wieren v.
Jelske Kornelis'
23.09.1970
08.04.1974
(Groot de)
(Anne Tjittes)
 
 
Groot de-Wiegersma
Antje Andries
10.05.1984
01.06.1989


Meer informatie >>
  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.