volgende >>
<< vorige
   
   
     
     
   
Bijzonder onderwijs
In juli 1896 besloot de gemeenteraad van Dantumadeel, een openbare lagere school te stichten op de Breedte te Valom onder Murmerwoude. Een rijkssubsidie van ƒ 10.000 werd hiervoor toegestaan. Doch de raad kreeg een rechtse meerderheid en besloot op 27 nov. 1897 de subsidie niet aan te nemen en daarom niet tot stichting van de school over te gaan. De
bouw van de school was onnodig geworden, toen vaststond, dat te Broek onder Akkerwoude een christelijk school gesticht zou worden. Die christelijke nationale school werd op 1 mei 1899 geopend, met C. van Vliet als hoofd. In
1906 vertrok hij naar Akkerwoude. Op 2 febr. 1906 werd hij opgevolgd door J. Ham. In 1923 werd er een lokaal bijgebouwd. Meester Ham overleed op 29 nov. 1931. Sedert 1 juni 1932
was J. van den Nadort, onderwijzer te Utrecht, hoofd van deze school. Hij werd op 1 april 1939 hoofd van een school te Veenendaal. Zijn opvolger werd toen P.J. Nicolai uit Heerde.
Hij werd in 1951 hoofd van een school te Heerde. Op 1 maart 1952 kwam zijn opvolger: T.Vink, onderwijzer te Dordrecht.


  Wilt u ons helpen en bent u in het bezit van foto's van uw woning, foto's van de bewoners door de jaren heen, oude koopakten en overige informatie en wilt u dit geplaatst zien, mail het naar: info@regionaalnet.nl
Vergeet echter niet het dorp, straat en huisnummer erbij te vermelden.
 
  Regionaalnet.nl
Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen, c.q. te publiceren, zonder schriftelijke toestemming.